Dr nauk medycznych Andrzej Kołciuk
Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej