Pon. - pt.: 8:00 - 20:00 Sob. 9:0012:00
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowisko
Nazwa jednostki organizacyjnej
UNIKODENT STOMATOLOGIA RODZINNA
JOANNA KOŁCIUK

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS (wymienić aparaty RTG) 1.Cranex3D, 2.Gendex 765 DC,
  • 3.Heliodent Plus 4231, 4. Heliodent Plus 63974
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS DE EPN/00035/2015.
  • zgoda PWIS – decyzja z dnia DE OHR/03595/2015 na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (nie dotyczy aparatu do zdjęć wewnątrzustnych)

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy środowiskowych –w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.07.2019 do 30.06.2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła 0,0 SV

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych 0,0mR/h

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:
  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne do wyboru: dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

Joanna Kołciuk
01.07.2020